Projekty unijne

Dofinansowanie uzyskane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”.
Beneficjent: LABDAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Zielona transformacja oraz dywersyfikacja oferty podstawą odbudowy LABDAR Sp. z o.o. S.k.
Przedmiot projektu: Zakup oraz instalacja systemu grzewczego opartego o pompy ciepła, odpowiadającego na potrzeby obiektu bankietowo-hotelowego.
Cele projektu:
– obniżenie kosztów prowadzenia działalności;
– wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w procesie ogrzewania;
– konsekwentna realizacja polityki prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Koszty kwalifikowane: 210 775 PLN;
Dofinansowanie: 134 896 PLN;
Poziom dofinansowania: 64%.

Dofinansowanie uzyskane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”.
Beneficjent: LABDAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań ekoefektywnych i proekologicznych jako podstawa rozwoju LABDAR Sp. z o.o.”
Przedmiot projektu: Zakup oraz instalacja paneli fotowoltaicznych, zakup oczyszczacza powietrza oraz zakup rowerów dowozowych.
Cele projektu:
– obniżenie kosztów prowadzenia działalności;
– wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w procesie pozyskiwania energii elektrycznej;
– realizacja polityki grupy kapitałowej w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
– wdrożenie rozwiązania ekoefektywnego;
– wdrożenie rozwiązania wspierającego zrównoważony transport;
– promocja wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

Koszty kwalifikowane: 68 349 PLN;
Dofinansowanie: 47 844,30 PLN;
Poziom dofinansowania: 70%.

Zapraszamy do Mùlkowego SPA

Rozsmakuj się
w Kaszubach

Dane adresowe

Kaszubska 63, 80-297 Miszewko

+48 58 728 41 92

restauracja@mulk.pl

Organizacja uroczystości

+48 662 252 208

restauracja@mulk.pl

Pokoje - rezerwacja

+48 606 354 508

recepcja@mulk.pl

Garmaż świąteczny
0
Koszyk jest pusty